zondag 27 februari 2011

Wild leven


... in tuin en park. Deze titel lokte ons naar de jaarlijkse Westvlaamse natuurstudiedag. Op deze dag werd duidelijk dat elk stukje groen, hoe klein ook, een grote soortenrijkdom herbergt indien het ecologisch beheerd wordt. Zo blijkt de stadsrand rijker aan soorten dan het platteland omwille van de monocultuur die onze landbouw kenmerkt. Ook kleine stadstuintjes in het centrum van een stad zijn waardevolle groene stapstenen.

De ecologische tuin is in opmars, er bestaan zelfs echte ecotuinteams die mensen helpen bij de omschakeling van een klassieke Vlaamse tuin naar een ecologisch alternatief. Ook de Westvlaamse parken worden beetje bij beetje omgevormd tot ecologische minireservaatjes. Lode Bourez en Geert Schoutteten maakten ons jaloers met de beelden van hun eigen natuuroases. En cijfermateriaal van jarenlange studies bevestigen dat al deze natuurplekjes van onschatbare waarde zijn voor bijen, vlinders en vogels.

Het meest verrassende was de uiteenzetting, in het Frans, over het BiPS (Biodiversiteit in de stadsrand). Dit grensoverschrijdend project wil zich inzetten voor de ontwikkeling en het beheer van de biodiversiteit in de stadsranden. De voorbeelden die we zagen over de streek rond Lille (Rijsel) waren indrukwekkend. Vervuilde industrieterreinen en afvalbergen van vele hectaren groot werden in enkele jaren tijd omgetoverd tot groene pareltjes waar natuur en recreatie hand in hand gaan. Doe het beter dan Bart en Elio en ga eens gluren bij onze Franstalige buren, de natuur stopt immers niet aan de grens.

Geen opmerkingen: